Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri pdf indir

http://www.pdfkitaplariindir.com/cagdas-sosyoloji-kuramlari-ve-klasik-kokleri-pdf-indir.html

Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri pdf indir

Toplumun McDonaldization’u vasıtasıyla Türkiye’deki sosyoloji öğrencileri ve eğitimcileri tarafından tanınan George Ritzer, bugün teorik sosyolojik ders kitaplarının yazarları arasında önde gelen isimlerin başında geliyor. Basit kuramları, karmaşık kuramları temelleri azaltmadan aktarabilme ve teoriyi mevcut örnekler ve uygulamalarla açıklama becerisi, Ritzer’in sosyoloji eğitimindeki kitaplarını tercih etmenin nedenleri arasındadır. Ritzer’in klasik ve çağdaş teorileri ile bol örnekler içeren bu kitap, yazarın dünyadaki birçok üniversitede yayınladığı birçok kitap arasındadır.

Bu kitap klasik ve çağdaş sosyolojik teorilere yararlı bir giriş niteliğindedir. Giriş kitabı olarak öğrencilerin merak ve ilgisini kırma görevini başarıyla yer

Reklamlar