Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar ve Metodolojiler pdf indir

http://www.pdfkitaplariindir.com/sosyal-bilimlerde-yaklasimlar-ve-metodolojiler-pdf-indir.html

Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar ve Metodolojiler pdf indir

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini sosyal bilimlerdeki başlıca araştırma yaklaşımlarına ve metodolojilerine tanıtan çarpıcı bir ders kitabı. Seçilen bir grup akademisyen tarafından hazırlanan bu çalışma, öğrencilere kendi araştırma yaklaşımlarını seçme, bu yaklaşımı benimseme ve disiplin içinde yerleştirme gücü verecektir.

Kitap, ontoloji, epistemoloji ve sosyal bilim felsefesi gibi sorunlarla ilgilenmekte ve daha sonra iyi bir araştırma önerisi üretmek için gerekli metodoloji ve araştırma tasarımına girmektedir. Aynı zamanda, araştırmacı, sosyal bilim metodolojisindeki temel tartışma ve inançları, ortaklıkları, tarihsel sürekliliği ve benzersiz farklılıkları belirleyerek teşvik eder.

“Bu kitap, sosyal bilime çoğulcu bir yaklaşımın

Reklamlar